Mehmet ÖZKESKİN, 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan okul ikincisi olarak mezun olmuştur. Aynı yıl içinde aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans programından “Bilim Uzmanı”, 2014 yılında ise “Doktora” derecelerini almıştır. 2008 yılında askerliğini Ankara GATA Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD’da ve TSK Gaziler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yedek subay Fzt olarak tamamlamıştır. 2007-2013 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD’da uzman fizyoterapist olarak çalışmıştır. 2014- 2018 yılları arasında farklı vakıf üniversitelerinde Dr. Öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2018 yılında kurulan Ege Üniversitesi Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün kurucu öğretim üyesidir. 50’in üzerinde çoğunluğu uluslararası ve ulusal makalesi, 70’ in üzerinde uluslararası ve ulusal kongre bildirisi, 30’un üzerinde davetli konuşması, 11 kitap bölümü, tamamlanmış 12 ve devam eden 3 yüksek lisans tez danışmanlığı bulunmaktadır. 2018 Eylül ayından beri aynı fakültede bölüm başkan yardımcılığını sürdüren Doç. Dr. Özkeskin, 2023 yılından beri Dekan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

 

Assoc. Dr. Mehmet ÖZKESKİN

Mehmet ÖZKESKİN graduated from Dokuz Eylül University, School of Physical Therapy and Rehabilitation in 1997, as the second student. In the same year, he started working as a research assistant at the same university. He received the “Science Specialist” degree from Dokuz Eylül University Health Sciences Institute Physical Therapy and Rehabilitation Master’s degree program in 2000, and the “Ph.D.” degree in 2014. He completed his military service in 2008 as a reserve officer at Ankara GATA Physical Therapy and Rehabilitation USA and TSK Veterans Care and Rehabilitation Center. Between 2007 and 2013, he worked as a specialist physiotherapist at Dokuz Eylül University Physical Therapy and Rehabilitation USA. Between 2014 and 2018, he worked as a Dr. at different foundation universities. He worked as a lecturer. He is the founding faculty member of Ege University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, which was established in 2018. He has over 50 mostly international and national articles, over 70 international and national congress papers, over 30 invited speeches, 11 book chapters, 12 completed and 3 ongoing master’s thesis advisories. Assoc. Prof. has been the deputy head of the department at the same faculty since September 2018. Dr. Özkeskin has been serving as Deputy Dean since 2023.