Prof. Dr. Şükrü Torun tıp ve nöroloji uzmanlık eğitimlerini Hacettepe ve Eskişehir Osmangazi Üniversitelerinde tamamlamıştır. Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı ve Müzik Terapisi Anabilim Dalı Kurucu Başkanı olarak görev yapmakta olduğu Anadolu Üniversitesinden Ekim 2023’te emekli olan Torun, halen Anadolu ve Üsküdar Üniversitelerinin Müzik Terapi,  Nörobilim ve Dil-Konuşma Terapisi yüksek lisans ve doktora programlarında ders vermeye devam etmektedir.

 

Türk Nöroloji Derneğine bağlı ‘Nörorehabilitasyon’, ‘Demans-Davranış Nörolojisi’, ‘Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi’, ‘Nöromodülasyon’ ve ‘Nörolojide Yapay Zekâ ve Dijital Teknolojiler’ Çalışma Gruplarında yer alan Dr. Şükrü Torun Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uygulamalı Eğitimde İnsan Bilgisayar Etkileşimi Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Fakültesi yönetim kurullarında çalışmıştır.

Dr. Torun, benimsediği disiplinler arası çalışma anlayışıyla birçok ‘ilk’in gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur. 2013 yılında Dil ve Konuşma Terapisi lisans ve lisansüstü programlarında ilk “Özgül Öğrenme Bozukluğu-Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli” derslerini başlatmış; kitap, tez, proje, eğitim ve uygulama çalışmalarıyla güncel nörobilim ve nöroeğitim  yaklaşımının ülkemizde daha yakından tanınmasına öncülük etmiştir. Çanakkale Üniversitesi Devlet Konservatuarında 2021 yılında başlatılan ilk “Otizm ve Müzik Yaz Okulu” Bilim Kurulu’nun, AB Türkiye Delegasyonu destekli “Let’s Develop Networks and Create Opportunities for Hippotherapy” Projesi İcra Kurulu’nun ve 8 Ocak 2024 tarihinde kurulan At Destekli Terapi ve Aktivite Federasyonu’nun başkanlığını üstlenmiştir. 2017’de T.C. Sağlık Bakanlığı onayı ile kurulan Türkiye’nin ilk resmi Müzik Terapi Ünitesi’nde  Disleksi ve Otizm başta olmak üzere, Alzheimer, Parkinson, MS, Serebral Palsi ve Afazi gibi nörogelişimsel ve edinsel nöropsikososyal bozukluklara yönelik olarak geliştirdiği Nörokreatif Müzik Terapi uygulamalarını da sürdürmektedir.

Son yıllarda çalışmalarını özel eğitim ve erken çocukluk eğitimi alanlarında nörobilim temelli müdahaleler ve nöroeğitimsel program tasarımları üzerine yoğunlaştıran Prof. Dr. Şükrü Torun evli ve iki çocuk babasıdır.