1948 yılında Eskişehir’de doğmuştur. Eskişehir Maarif Koleji’nden sonra Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümü’nden İngilizce Öğretmeni olarak mezun olmuştur. Siirt Batman Lisesi’nde İngilizce Öğretmenliği, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde İngilizce Okutmanlığı yapmıştır. Bu sırada Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazanarak İngiltere’ye gönderilmiştir. Essex Üniversitesi’nde Uygulamalı Dilbilimi ve Fonetik alanında Mezuniyet Sonrası Diploma almıştır. Yine aynı üniversitede Dilbilimi (Deneysel Sesbilimi) alanında doktora yaptı. Doktorasının ardından İngiliz Hükümeti Teknik Yardımlaşma Bursunu kazanarak Londra’da Dil ve Konuşma Terapistliği lisansı alarak Türkiye’ye dönmüştür. Dönüşünde Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde göreve başlamıştır. Bu fakültede Özel Eğitim Bölümü’nün kurulmasında görev almıştır.

 

1984’de yardımcı doçent, 1988’de doçent, 1993’te profesör olmuştur. Anadolu, Abant İzzet Baysal, Ankara ve Osmangazi Üniversitelerinde lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermiştir. 1998’de Başbakanlığa bağlı Özürlüler Yüksek Kurulu’nda dönemin Başbakanı tarafından üniversiteleri temsilen üye olarak atanmış ve emekli olması nedeniyle bu görevinden ayrılmıştır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Bilimsel Danışma Kurulu’nda üyelik yapmıştır. 1982-2000 yılları arasında Büyük Britanya Dil ve Konuşma Terapistleri Birliği üyeliğinde bulunmuştur. Nisan 1999 yılında kendi isteği ile üniversitedeki görevinden emekliye ayrılmıştır. Dil ve Konuşma Terapisti olarak serbest çalışmaya başlamıştır. 2000 yılında Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi olarak tekrar Anadolu Üniversitesi’ne dönmüştür. Aynı zamanda Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yaparken 2003 yılında Engelliler Entegre Yüksekokulu müdürlüğüne atanmıştır. 2005-2014 yılları arasında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyeliği yapmıştır.

2014 yılı  Haziran ayında tam zamanlı öğretim üyesi olarak Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nde göreve başlamış ve bu bölümün başkanlığına atanmıştır. Prof. Konrot bölüm başkanlığının yanı sıra kurucusu olduğu Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜSESM)’un müdürlüğünü de yürütmektedir.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği‘nin kurucu üyesi olup uzun yıllar bu derneğin yönetim kurullarında görev almış, 2021-2023 döneminde yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır.  Özel Eğitimciler Derneği üyeliğinin yanı sıra Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Akademik Kurul Üyesi olup evli ve bir çocuk babasıdır.