Yıllık Araştırma İncelemesi: Nörogelişimsel Bozukluklarda Tanı Ötesi Devrim

Astle DE, Holmes J, Kievit R, Gathercole SE. Annual Research Review: The transdiagnostic revolution in neurodevelopmental disorders. J Child Psychol Psychiatry. 2022 Apr;63(4):397-417.

Uygulayıcılar, nörogelişimsel bozukluğu olan çocukları tanımlamak ve müdahale kararlarına rehberlik etmek için sıklıkla tanı kriterlerini kullanırlar. Bu kriterler aynı zamanda bu bozukluklara odaklanan araştırmaların çoğunun düzenleyici çerçevesini de sağlar. Çalışma tasarımı, işe alım, analiz ve teori büyük ölçüde tanı kriterlerinin altta yatan bir gerçeği yansıttığı varsayımına dayanmaktadır. Ancak, bu varsayımın geçerli olmayabileceği ve alternatif bir transdiagnostik yaklaşımın bu büyük heterojen genç popülasyonunu anlamamıza daha iyi hizmet edebileceğine dair artan endişeler var. Bu derleme, son on yılda nörogelişimsel bozuklukların anlaşılmasında çok ihtiyaç duyulan atılımlara zemin hazırlayan önemli gelişmelere dayanmaktadır. Çalışma tasarımı ve işe alım konusundaki çağdaş yaklaşımları değerlendiriyor, biliş, davranış ve nörobiyolojiyi karakterize etmek için veriye dayalı yöntemlerin kullanımını gözden geçiriyor ve alternatif transdiagnostik modellerin çocuklar ve aileler için ne anlama gelebileceğini değerlendiriyoruz. Bu inceleme, uygun olmayan teşhis kriterlerine aşırı güvenmenin, çocukların karşılaştığı engellerin belirlenmesine, destekleyici mekanizmaların anlaşılmasına ve onları desteklemenin en iyi yolunun bulunmasına yönelik ilerlemeyi engellediği sonucuna varmaktadır.

Yorum Gönder

Your email address will not be published.

Son Gönderiler